.

Mikrokampane

Mikrokampane

Prejdite z plošných kampaní na oveľa efektívnejšie a lepšie cielené mikrokampane. Zaistite si maximálnu ziskovosť kampaní a nepreťažujte, resp. neobťažujte klientov nerelevantnými ponukami.

Prekročte hranice tradičnej segmentácie zameranej na široké publikum. Umožníme vám predvídať správanie a osloviť úzko definované profily klientov konkrétnym produktom v ten správny moment. Zvýšte potenciál predajnej ponuky, hodnotu existujúcich klientov a minimalizujte riziko ich odchodu ku konkurencii.

Začnite s nami vytvárať mikrokampane, ktoré vyberú a zacielia klientov s najvyšším nákupným potenciálom. Nielen, že má reakcia na dobre mierenú ponuku až 16 × väčšiu šancu na úspech, ale tým, že neoslovíte klientov s nižšou pravdepodobnosťou nákupu ušetríte komunikačné náklady a zároveň zabránite komunikačnému preťaženia klienta.

Využitím veľkého množstva dát, ktorými disponujete, dokážete presne identifikovať skupiny klientov s najväčšou pravdepodobnosťou pozitívnej odpovede na konkrétnu ponuku. Efektívne oslovenie klienta vám umožňujú aj kvalitné prediktívne modely. Umožníme vám integrovať, konsolidovať a vyťažovať rôzne zdroje dát s niekoľkoročnou históriou, napr. logovacie záznamy, dáta o (ne)aktivite, zápisy operátorov zo zákazníckeho centra, hlasové záznamy z call centier, zápisy o sťažnostiach, ale aj rôzne príspevky a komentáre na sociálnych sieťach, ktoré prepojíme do vzájomných súvislostí. Správne nadefinované kľúčové slová odhalia, čo klienti skutočne riešia, chcú a potrebujú.

16x

Efektivita personalizovaných mikrokampaní je 8 – 16 × vyššia oproti klasickým plošným ponukám.

Prediktívne modely a kontextuálny marketing

Ide o veľmi podobné koncepty, kedy zákazníka oslovujeme na základe okamžitej situácie. Prediktívne modely využívajú princípy next best action alebo next best offer. Nemieria na mikrosegmenty, ale na konkrétneho zákazníka. Kontextuálny marketing spája prediktívne modely s aktuálnou situáciou a ešte viac spresňuje zacielenie a relevantnosť ponuky v danom čase.

Efektívne riadenie hodnoty klienta (CLTV)

Prepracovaný systém riadenia portfólia klientov a klientskych hodnôt na základe mikrosegmentácie počíta aj s interakciou jednotlivých mikrosegmentov. Klienti v mikrosegmentoch majú veľmi podobné správanie a náchylnosť ku kúpe služieb aj podobný potenciál ARPU. Mikrosegmenty sú behaviorálne, teda skutočne homogénne. Interakcie medzi mikrosegmetmi dokážu predpovedať, ako najlepšie zvýšiť ziskovosť a ktoré sekvencie ponúk je potrebné rozvíjať.

Radi by ste získali riešenie priamo na mieru vašim potrebám? Kontaktujte nás ešte dnes.

Zanechate nám kontakt, ozveme sa vám.

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director