.

UX/UI

Zvýšte produktivitu a vylepšite svoje vzťahy so zákazníkmi vďaka najnovšiemu dizajnu UX/UI.

Digitál a dizajn

Vďaka rozšíreniu strímingových služieb a mobilných aplikácií si zákazníci nielen zvykli na užívateľsky jednoduché a dostupné služby, ale dnes ich priamo očakávajú. Digitálna transformácia ide ruka v ruke so zmenou zákazníckych požiadaviek a postupne zachvátila všetky odvetvia. To vedie k vzniku organizácií, ktoré dokážu čoraz pohotovejšie reagovať a v stredobode ich záujmu sú dáta.

Potreba užívateľsky prívetivého, no pritom komplexného rozhrania na webových stránkach rovnako ako aj v mobilných aplikáciách a dashboardoch rastie exponenciálne, keďže organizácie zisťujú, že vedie k vyššej spokojnosti zákazníkov a zároveň zvyšuje efektívnosť viacerých línií podnikania.

Vďaka nášmu digitálnemu partnerovi Proboston Vám ponúkame najmodernejšie riešenia (UX/UI) v oblasti užívateľskej skúsenosti a užívateľského rozhrania. Naši dizajnéri a vývojári budú úzko spolupracovať s Vaším tímom, aby sme lepšie pochopili hlavné ciele Vašej organizácie – či už ide o zvyšovanie efektívnosti výkazov z dodávateľského reťazca alebo nárast internetového predaja. Proboston Vám poskytne na mieru šité riešenie, ktoré sa bude vyznačovať nielen jednoduchosťou používania, ale súčasne bude využívať dáta pre jednoduchú merateľnosť úspešnosti a splnenie KPI.

Vizuálny dizajn

Esteticky pútavé prvky sú prispôsobené tak, aby boli v súlade s emóciami a vizuality vašej značky

Užívateľská prívetivosť

Stručná, ale komplexné platforma s marginálne krivkou učenia a exponenciálny efektivitou

Prístup založený na dátach

Využite dáta, ktoré získavate z užívateľského rozhrania od svojich zákazníkov, aby ste sa na ne pozreli novým pohľadom.

Konaktujte nás

Ďakujeme

V čo najbližšej dobe sa vám ozveme.

Tomáš Synek

Business development director