Data management

Ak máte pocit, že dáta riadia vás a nie naopak, potom je najvyšší čas na zmenu. Pretože dáta pod kontrolou sú to jednoduchšie procesy a teda aj lepšie obchodné výsledky.

Dať chaosu systém je navyše jednoduchšie ako si myslíte.

Mám záujem

Dôverujú nám tí najlepší

Vodafone_logo_colour

Data Management je základom každej dobrej biznisovej stratégie

Zaisťuje kvalitu, dostupnosť a spoľahlivosť dát, čo umožňuje efektívne rozhodovanie, analýzu a strategické plánovanie. Zvyšuje celkovú hodnotu a konkurencieschopnosť.

Konsolidované informácie

Všetky dáta na jednom mieste, prístupné pre celú organizáciu. Jednotné informácie pre všetkých.

Čisté dáta

Maximálna kontrola nad dátami a ich kvalitou. Eliminácia chybných informácií.

Rýchly zdroj informácií

Dáta máte dostupné kedykoľvek, keď ich potrebujete pre ďalšie rozhodovanie. Bez čakania.

Naši partneri

Dátová architektúra

Pri výbere dátovej architektúry analyzujeme potreby vašej organizácie a budúci rast. Podľa typu dát, ktoré potrebujete ukladať, spracovávať a analyzovať, zvolíme architektúru, ktorá je na tieto účely najvhodnejšia.

Big Data

Pomôžeme vám navrhnúť architektúru, prepojiť dátové silá a zdieľať dáta na bezpečných platformách.

VIAC

Dátové sklady

Moderné dátové sklady predstavujú úložisko pre všetky štruktúrované dáta, ktoré vaša firma potrebuje na analýzy a riadenie.

VIAC

Operational Data Store

V praxi osvedčené riešenie prevádzkového dátového skladu pre podporu prevádzkových procesov i nadväzujúce analýzy.

VIAC

Data Management v Cloude

Kompletný servis pre cloud riešenie: od stratégie cez výber vhodného poskytovateľa cloud až po migráciu existujúcich systémov a budovanie nových.

VIAC

Data Quality Fabric

Data quality fabric pomáha identifikovať a odstrániť problémy s dátami, ako sú chýbajúce hodnoty, duplicitné záznamy alebo nesúlady medzi rôznymi zdrojmi dát.

Data governance

Kto a aké dáta vo vašej firme potrebuje? A kto za ne zodpovedá? Jasná správa dát je kľúčová pre ich ďalšie využitie v praxi.

VIAC

Kategorizácia dát

Chcete prehľad o všetkých generovaných dátach vašej firmy? Zapojte dátové zdroje a všetko ostatné nechajte na umelej inteligencii a automatizácii.

VIAC

Dátová kvalita

Maximálna kvalita dát pri minimálnom úsilí. Eliminujte nepresné, chybné dáta z vašich systémov.

VIAC

Master Data Management

Kľúčové dáta identifikuje, čistí, konsoliduje a poskytuje všetkým užívateľom v požadovanom čase ich jednotnú verziu.

VIAC

Referenčné dáta

Validné referenčné dáta v jednom riešení, dostupné celej organizácii pre analýzy, prevádzkové využitie a dátové sklady.

VIAC

Obohacovanie dát

Prepojte vaše dáta s externými zdrojmi a získajte kvalitné leady pre efektívnu obchodnú komunikáciu s firemnou klientelou.

VIAC

Data Engineering & Automation

Zahŕňa automatizáciu na spracovanie a transformáciu dátových tokov. Cieľom je zabezpečiť efektívne, spoľahlivé a škálovateľné spracovanie dát, ktoré umožňuje rýchly prístup k relevantným a kvalitným informáciám na analytické účely a biznisové rozhodovanie.

MetaCroc

Najľahšia cesta k funkčnému dátovému skladu – bez vývojárov. Technologicky všestranný nástroj so širokým využitím a jednoduchou implementáciou.

VIAC

Adoki

Nástroj na jednoduchú a rýchlu replikáciu dát medzi systémami. Centrálne riadi a monitoruje všetky dátové prenosy naprieč platformami (on-premise aj cloud).

VIAC

Adele

Univerzálna platforma pre jednoduchú migráciu dát v cloude – na jedno kliknutie.

VIAC

DWH Framework

Adastra DWH Framework poskytuje mapovanie existujúcich transformačných a integračných procesov a nastavenie nových procesov v prostrediach Microsoft SQL Server a Microsoft Azure Data Platform.

VIAC

Naše prípadové štúdie

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Marius Maslo
CEO Adastra Slovakia