Big Data

Starostlivosť o dáta a dátové prenosy nechajte na nás. Vy sa sústreďte na to, čo podniknete s ich pridanou hodnotou a kam nasmerujete budúce zisky.

Mám záujem

Dôverujú nám tí najlepší

Vodafone_logo_colour

Staviame hybridné, cloudové aj on-premise platformy

Pomôžeme vám navrhnúť architektúru a prepojiť dátové silá, zdieľať dáta na bezpečných platformách pre Big Data (on-premise, cloudových, hybridných aj multi-cloudových). Zaistíme hladké a bezpečné prenosy dát medzi platformami (dávkovo aj v reálnom čase, tam aj späť, jednorazové aj opakujúce sa) v najvhodnejší okamih z hľadiska časového aj kapacitného.

Benefity dátových platforiem

Firemné systémy, výrobné linky aj klienti produkujú ohromné množstvo dát. Stačí ich zachytiť. Môžu mať podobu rôznych log, transakcií, signálnych dát, senzorických dát, textov, obrázkov, hlasov či videí.

Všetky tieto dáta vieme spracovávať, priblížiť ich koncovým užívateľom vo forme vizualizačných vrstiev a vďaka tomu ich efektívne biznisovo využívať.

Napríklad:

 • optimalizujeme výrobu a logistiku
 • inovujeme obchodné postupy
 • inovujeme komunikáciu s klientmi

Naše dátové a analytické platformy umožňujú

ikona_red_outline1-27

získavať a ukladať dáta z rôznych interných alebo externých zdrojov

ikona_red_outline1-62

spracovávať rýchlo generované dáta

ikona_red_outline2-63

udržiavať dlhodobú históriu používaných dát

ikona_red_outline2-39

zjednotiť dátové úložisko do jedného sveta (data lake)

ikona_red_outline2-12

znížiť záťaž na dátové sklady

ikona_red_outline1-99

zrýchliť prototypovanie a nasadenie nových obchodných riešení

Kompletné služby: od návrhu až po zabezpečenie

Sústreďte sa na získanie skutočnej pridanej hodnoty dát pre váš biznis. Starostlivosť o dáta a dátové prenosy nechajte na nás.

Návrh firemnej infraštruktúry IT

 • na mieru ušitá architektúra na základe súčasných a plánovaných technológií
 • podpora privátnych cloudov a dockerizácie

Hodnotenie výkonnosti a návrhy vylepšení

 • s ohľadom na typy uložených dát, ich toky a intenzitu
 • efektívny dizajn hardvéru pre špecifické prípady použitia

Automatizácia a CI/CD pipeliny

 • rýchlejší životný cyklus vývoja
 • zachovanie konzistencie kódu a bezpečnosti

Administrácia platforiem

 • efektívna správa užívateľov
 • manažment ETL jobov
 • zabezpečenie konektivity
 • nasadzovanie pipeline
 • monitorovanie
 • vykonávanie aktualizácií

Aplikačný vývoj pre škálovateľné spracovanie dát

 • od získavania dát cez ich transformáciu a manipuláciu, ukladanie a
 • zdieľanie na dátovej platforme
 • výkonné aplikácie riadené metadátami

Tipy na zabezpečenie platformy

 • s využitím robustných protokolov a bezpečnostných prístupov
 • garantované a negarantované zóny
 • anonymizačné riešenie
 • súlad s GDPR

Pre Big Data navrhujeme a implementujeme

Replikácia dát

Presun dát do dátových skladov, na on-premise platformy, na Cloud aj multi-Cloud. Vďaka nášmu nástroju Adoki.

Detaily

Cloud

Vytvoríme vašu Cloud stratégiu, architektúru, analytické a dátové platformy. Škálovaním zaistíme nákladovú efektivitu.

Cloudové riešenia

Riešenie pre biznis - Categoo

Vyvíjame špecifickú aplikáciu pre banky na štítkovanie / kategorizáciu bankových transakcií.

DETAILY

Integrácia dát

Integrujeme rôzne dátové zdroje na jedno miesto a pritom dbáme na ich Data Governance.

Detaily

Biznisové riešenie - CoDET

Vyvíjame riešenie pre biznisových užívateľov – aplikáciu na obohacovanie dát z externých zdrojov.

DETAILY

Data Science

Realizujeme projekty využívajúce pokročilých analytikov a machine learningu.

Dátová veda

Anonymizácia dát

Anonymizujeme dátové sady, využívame na to vlastný anonymizačný framework.

DETAILY

Naše prípadové štúdie

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Tomáš Synek
Business development director