Adoki

Staňte sa dátovo riadenou firmou, kde desiatky tisíc dátových prenosov za deň zvládne jediný človek. Adoki sa o všetky dátové prenosy stará dlhodobo, samostatne a nevyžaduje konkrétny hardware.

 

Demo verzia

Vlastnosti Adoki, ktoré maximálne zjednodušujú replikáciu dát

ikona_red_outline1-39

Replikuje, synchronizuje, distribuuje, konsoliduje, migruje, snímkuje a nahráva dáta zo všetkých hlavných dodávateľských systémov.

ikona_red_outline2-09

Na základe zdrojových metadát automaticky generuje cieľové schémy.

ikona_red_outline3-19

Pracuje až so stovkami zdrojov a cieľov.

ikona_red_outline2-39

Udržuje konzistentnosť a integritu zložitých dátových štruktúr.

ikona_red_outline2-53

Centralizuje monitoring a správu dátových prenosov do intuitívneho grafického rozhrania.

ikona_red_outline2-54

Umožňuje jednoducho konfigurovať dátové transformácie, a to aj počas prenosu.

ikona_red_outline3-17

Minimálne ovplyvňuje, tj. nezaťažuje zdrojové ani cieľové systémy.

ikona_red_outline3-31

Je možné ho rýchlo a ľahko nastaviť pomocou intuitívneho grafického rozhrania (GUI), bez akéhokoľvek ručného programovania.

ikona_red_outline1-95

Flexibilné modulárne riešenie, ktoré rešpektuje organizačné procesy spoločnosti.

ikona_red_outline2-40

Prenáša dáta v tradičnom aj hybridnom prostredí v režime real-time aj dávkovo.

Prečo replikovať dáta s Adoki

Prečo replikovať dáta s Adoki? Rovnaké dáta on-premise aj na Cloude? S Adoki, nástrojom na automatickú replikáciu dát, je to hračka.

Adoki umožňuje spoločnostiam efektívne replikovať dáta medzi systémami, tj. generovať a škálovať dátové prenosy. Centrálne riadi a monitoruje prenosy dát z a na akúkoľvek dátovú platformu (on-premise aj cloud) na základe metadát.

Pre prepojenie s akýmkoľvek dátovým úložiskom využíva natívne riešenie a konektory. Vytvára a automaticky kontroluje dátové schémy a zaisťuje, aby dáta boli neustále konzistentné.

Dáta prenáša rýchlo, efektívne a bezpečne. Poskytuje štatistiky, vďaka ktorým automaticky optimalizuje dátové prenosy.

 • Umožníte biznisu efektívne pracovať s replikovanými dátami
 • Podporíte rýchle a výkonnostne efektívne dátové repliky
 • Vyriešite s ním dátové prenosy akéhokoľvek objemu, formátu aj šírky dát
 • Zaistíte, aby aktuálne riešenie prenosu bolo dostatočne flexibilné a minimálne zaťažilo infraštruktúru aj systémy

10 000+

Jediná osoba urobí desaťtisíce dátových prenosov namiesto doteraz potrebného tímu špecialistov

desiatky TB

Adoki ľahko replikuje desiatky TB dát denne

Vyskúšajte bezplatnú demo verziu

Riešite, ako efektívne dostať dáta na všetky miesta, v ktorých ich veľká organizácia potrebuje?

Do rôznych aplikácií, systémov, databáz, v potrebných formátoch, do prostredia v on-premise aj do cloudu?

A ako ich tam dostať bezpečne, v konzistentných štruktúrach, v požadovaný okamih a mať nad ich priebehom plnú kontrolu?

Zoznámte sa s Adoki!

Vyskúšať zadarmo demoverziu

10x PREČO si zaobstarať Adoki

Services

 1. potrebujete zdieľať dáta zo systémov rôznych oddelení vrámci organizácie
 2. budujete dátovú platformu a potrebujete na ňu zaistiť dáta
 3. máte desiatky až stovky systémov a potrebujete ich prepojiť
 4. potrebujete mať dáta súčasne na viacerých miestach, v on-premise aj na cloude
 5. potrebujete pridať ďalšie dáta k existujúcim/súčasným dátam
 6. hľadáte jednoduché a spoľahlivé riešenie pre presúvanie dát
 7. potrebujete dáta systematicky archivovať a zálohovať
 8. opakovane riešite problémy s prenosmi dát: neprenesú sa, rozbijú sa, duplikujú sa
 9. potrebujete analytikom kvôli GDPR poskytovať anonymizované dáta
 10. hľadáte nástroj, ktorý stráži, že vstupné dáta neobsahujú chyby

Industries

 1. potrebujete uvoľniť kapacity vývojárov na tvorbu/riešenie business časov
 2. chcete automatizáciu, už nechcete tvoriť nové/ďalšie dátové prenosy ručne
 3. chcete jednoduchú údržbu a monitoring
 4. potrebujete strážiť meniacu sa štruktúru dát
 5. potrebujete urýchliť nastavovanie nových a upravovanie už existujúcich dátových prenosov
 6. potrebujete obmedziť záťaž na IT infraštruktúru v čase najväčšej prevádzky
 7. všetky prenosy dát chcete riadiť, auditovať, kontrolovať z jediného miesta
 8. potrebujete automaticky odchytávať nedostatky na dátových zdrojoch
 9. chcete metadátovo riadený nástroj, ktorý poskytuje metadáta ďalej do organizácie
 10. hľadáte nástroj, v ktorom si sami môžete rozšíriť funkcionalitu o nové moduly

Business príklady použitia Adoki

Konzistentné údaje

Firmy potrebujú prenášať dáta z jednej platformy do ďalšieho alebo ďalších systémov, ktoré sú on-premise, hybridné či cloudové a v nich potrebujú udržať dáta neustále synchronizované.

Cieľom je, aby dáta boli konzistentné (tj. mali aktualizovanú štruktúru, ak sa zmenia v zdrojových systémoch) a tiež aby, bolo možné po stanovenej dobe niektoré dáta zmazať.

Prečo Adoki?

Komplexné scenáre

 • Definuje scenáre a aplikuje ich na veľký počet objektov.
 • Scenáre umožňujú generovať metadáta, prevádzať dátové typy a preddefinovať stĺpce a operácie. Nahrávanie viacerých tabuliek naraz
 • Dáta sa dajú zoskupiť do úloh, čím sa zaistí, že sú prenášané naraz a zachová sa ich konzistencia.

Úložisko metadát

 • Všetky scenáre sa ukladajú a verzujú v metadátovom úložisku.

Vyhodnocovanie schém

 • Štruktúry generované na základe zdrojových metadát môžu byť na cieľové platformy nasadené automaticky a v prípade zmien upravené.

Anonymizácia

Dátové analýzy a úlohy Data Science potrebujú firmy realizovať nad dátami z niekoľkých systémov.

Dáta musia byť transformované a anonymizované, dostupné čo najskôr a v súlade s GDPR. Výsledky sa posielajú späť do zdrojových systémov.

Prečo Adoki?

Komplexniý prístup

 • Dopytový proces je jednoduchý.
 • Sú pripravené na odbavenie koncovými užívateľmi. Prioritné prenosy
 • Každému dátovému prenosu je priradená priorita; kritické úlohy musia byť odbavené čo najskôr.

Jednoduché transformácie

 • Dáta je možné transformovať a anonymizovať v rámci procesu replikácie.

Rozvrh

 • Jednotlivé úlohy je možné načasovať.

REST API

 • Akonáhle sú dáta pripravené na prenos, dostanú používatelia notifikáciu.

Cloud

Firmy potřebují přenášet data z on-premise systémů do cloudových, ale často nemají potřebné znalosti či infrastrukturu.

Data musí být do Cloudu replikována s minimálními náklady.

Proč Adoki?

Vlastní typ mapování

 • Schémata cloudových objektů se automaticky generují na základě schémat objektů v prostředí on-premise.
 • U vybraných případů je možné generování schémat upravit.

Inkrementální nahrávání

 • Replikují se pouze požadované podmnožiny dat a jejich přírůstky se zpracovávají automaticky.

Jednoduché transformace

 • Pracuje se pouze s podmnožinou dat a transformují/ anonymizují se data ještě před tím, než jsou uložena v cloudu.
 • Ukládání dat je efektivní.

Správa zdrojů

 • Sleduje se, kolik zdrojů cloud skutečně využívá.

Optimalizace kapacity

Firmy potřebují optimalizovat vytížení systémů při replikacích, aby ušetřily systémové prostředky a monitorovaly probíhající aktivity.

Typicky používají tradiční nástroje ETL, ale počet souběžných datových přenosů narůstá a systémy mají kapacitní problémy s počtem spuštěných úloh.

Proč Adoki?

Správa a monitoring zdrojů

 • Pro každý systém se definují kapacity zdrojů a časové zámky,
 • Zohledňují se kapacity zdrojů a optimalizuje pracovní zátěž.

Běží přímo na platformě Big Data

 • Adoki je možné nasadit do stávajících platforem jako modul, čímž se snižují požadavky na hardware.

Statistiky přenosů

 • Adoki poskytuje detailní statistiky čerpání zdrojů, na jejichž základě lze optimalizovat pracovní vytížení.

Úložiště metadat

 • Metadata z Adoki lze exportovat prostřednictvím rozhraní REST API a mohou je tak použít další nástroje.

Technologické príklady použitia Adoki

Automatické plnenie data lake

Adoki automaticky replikuje akékoľvek súbory, tabuľky a databázy do data lake. Využíva pritom predpripravené scenáre, ktoré zohľadňujú požiadavky zdroja a cieľa.

Medzi najčastejšie používané scenáre patrí zrkadlový scenár, ktorý dáta zo zdrojových systémov replikuje do stage vrstvy, kde sa dáta unifikujú a kontrolujú. Potom dochádza k ich publikovaniu do zrkadlovej vrstvy, ktorá poskytuje kópiu dát na rýchle čítanie a využitie.

Zrkadlový scenár umožňuje tiež vytvárať archívnu vrstvu, ktorá plní funkciu úspornej zálohy dát na regulačné a technické účely.

Z on-premise systémov na Cloud a späť

Adoki replikuje dáta z rôznych on-premise systémov do cloudového úložiska a späť.

Adoki vie transformovať, anonymizovať a filtrovať dáta z on-premise systémov pred ich vlastnou replikáciou na rôzne cloudové technológie. Možno ho nasadiť ako v on-premise, tak na cloude.

Adoki vie, nakoľko pripojené systémy zaťažujú infraštruktúru a aký výkon potrebujú jednotlivé prenosy. Vďaka tomu vie replikácie riadiť a škálovať (hore aj dole).

Začnite ovládať Adoki - ľahko a intuitívne

Grafické používateľské rozhranie

Vývojári a operátori pracujú s Adoki prostredníctvom intuitívneho grafického používateľského rozhrania.

Rozhranie REST

Pre systémy a automatizované frameworky Adoki ponúka rozhranie REST.

Dashboard v Elastic/Kibane

Adoki poskytuje dashboardy v Elastic/Kibane, open-source nástroji pre vizualizáciu spracovávaných logov.

Grafické užívateľské rozhranie Adoki

Používatelia pristupujú k Adoki cez webové rozhranie, ktoré im umožňuje:

Pripravovať dátové prenosy

Nastavovať čo a ako prenášať, plánovať kedy a ako často prenášať atď.

Riadiť a konfigurovať dátové prenosy

Nastavovať limity na jednotlivé systémy, napr. počty pripojenia, objem pamäte atď.

Ovládať dátové prenosy

Zapínať, vypínať či meniť prioritu prenosu, sledovať, ako prenos prebieha, nastaviť si notifikácie o priebehu prenosu dát a pod.

Monitorovať dátové prenosy

Prechádzať históriu prenosov, sledovať štatistiky, kontrolovať vyťaženie platforiem atď.

Naše prípadové štúdie

Inšpirujte sa na našom blogu

Radi sa s vami nezáväzne stretneme