Categoo

Automatizujte kategorizáciu bankových transakcií. Môžete tak sledovať analyzovať výdavky a príjmy u jednotlivých klientov aj vybraných zákazníckych segmentov. S 99% presnosťou a pri viac ako 2 mil. transakcií denne.

Mám záujem

Automatizujte kategorizáciu transakcií v mobilnom alebo elektronickom bankovníctve

End-to-End riešenie

 • Vyriešite jednotnú štruktúru pre všetky typy kategórií.
 • Nadefinujete detailný kategorizačný strom.
 • Zavediete konvencie na pridávanie kategórií do stromu.
 • Získate jednotný review proces pred pridávaním nových kategórií na produkciu.
 • Začnete používať šablóny na písanie modulov kategorizácie, vďaka ktorým nemusia interní členovia tímu poznať programovací jazyk aplikácie.
 • Zaistíte celkovú orchestráciu a monitoring aplikácie v dávkovej aj real-time prevádzke.

Priradenie log bankovým transakciám

Jednoznačné kategórie, prehľadnosť aj unikátna možnosť vizualizácie log obchodníkov. Nielen tieto možnosti Categoo ocenia banky aj jej klienti.

Pre kartové aplikácie

Pre nekartové aplikácie

Automatizujte kategorizáciu transakcií v mobilnom alebo elektronickom bankovníctve

ikona_red_outline1-33

Retail/korporátna sféra spresní segmentáciu a finančné poradenstvo

 • získajú reporty a agregované údaje za sledované zákaznícke segmenty
 • spresní finančné poradenstvo – výstupy slúžia ako podklad pre bankových poradcov aj automatické rady klientom
ikona_red_outline1-79

Marketing cieli a komunikuje personalizovane

 • vytvára špecifické kampane šité na mieru konkrétnemu klientovi – na základe presnej znalosti jeho zvyklostí, záujmov, obľúbených komunikačných kanálov a ďalších preferencií
ikona_red_outline2-53

Klienti bánk majú okamžite prehľad

 • majú hneď presný prehľad o štruktúre príjmov a výdavkov
 • sami alebo s poradcami z banky podľa neho môžu pracovať na úpravách svojich výdavkov, investičného portfólia
 • zvýšia tak svoju finančnú stabilitu a gramotnosť
 • kategórie si môžu dotvárať a spravovať sami vrátane nastavovania pravidiel a personalizovanej kategorizácie
ikona_red_outline1-21

Prevádzka efektívne kategorizuje v internetovom aj mobilnom bankovníctve

 • získa zobrazenie kategórií v mobilnom a internetovom bankovníctve
 • umožní vlastnú kategorizáciu klienta
 • zobrazí výsledky v aplikácii pre bankových poradcov

Výsledky dosiahnuté v jednej z TOP5 českých bánk

Banka

Lepšie porozumie finančnému správaniu klientov. Vďaka lepším informáciám komunikuje cielene, relevantne, personalizovane.

Klient

Sleduje a analyzuje svoje príjmy a výdavky až na úroveň predajných miest získa prehľad, koľko finančných prostriedkov a v akej kategórii vynakladá.

98,5 %

kartových operácií aplikácia automatizovane priradí kategórie

2,1 miliónov

transakcií za deň aplikácia spracuje a priradí im kategórie

o 40 %

vyššia presnosť banky pri kategorizácii kartových operácií

Naše prípadové štúdie

Radi sa s vami nezáväzne stretneme