CoDET

Corporate Data Enrichment Tool na zefektívnenie obchodnej komunikácie s firemnou klientelou. Obohaťte svoje interné dáta z externých zdrojov a oslovte ľahšie nových zákazníkov.

Mám záujem

CoDET: efektívne služby a kvalitnejšie leady

CoDET obohatí vaše existujúce interné dáta o dáta z externých zdrojov, ktoré sú profesionálne pripravované spoločnosťou Bisnode. Cieľom nástroja je zefektívniť služby a predaj pomocou kvalitnejšieho generovania leadov a to vďaka nasledujúcim výhodám a možnostiam:

ikona_red_outline2-37

Iba skutočné leady

Nemáte ich veľa, ale u všetkých je vysoká pravdepodobnosť konverzie ponuky.

ikona_red_outline2-41

Individuálne nastavenie

Každý používateľ si môže sám nastaviť, akým situáciám a zákazníkom sa chce venovať.

ikona_red_outline2-39

Informácie na jednom mieste

Interné aj externé informácie a môžete ich rôzne kombinovať.

ikona_red_outline1-47

Včasná signalizácia

Včas detekujete nákupné a rizikové indikátory.

ikona_red_outline2-15

Nové zákaznícke segmenty

Môžete osloviť nových potenciálnych zákazníkov z radu obchodných partnerov súčasných klientov.

Benefity obohacovania dát

CoDET kombinuje a vyhodnocuje transakčné dáta firemných zákazníkov s informáciami od Bisnode. Vďaka tomu generuje obchodné signály, ktoré vám dokážu identifikovať kľúčové momenty pre oslovenie a tému pre správnu ponuku.

Dáta spracováva v okamihu, kedy sa prvýkrát objavia na trhu, obratom ich prepája s internými transakčnými dátami zákazníka, analyticky vyhodnocuje a získava prioritizované leady na oslovenie.

Súčasťou nástroja je aj interaktívne rozhranie, ktoré umožňuje intuitívnu prácu. Riešenie vrátane dát je navyše otvorené pre integráciu do interných CRM systémov.

S CoDETom dokážete efektívne a proaktívne riadiť svoje zákaznícke portfólio

  • vaši bankári budú pracovať oveľa efektívnejšie, nebudú sa zdržiavať dohľadávaním dát, všetky informácie, ktoré potrebujú, budú mať na jednom mieste,
  • budete vedieť, čo sa u vašej firemnej klientely deje zaujímavého, aby ste jej vedeli včas ponúknuť adekvátne služby,
  • budete môcť dennodenne vyhodnocovať rizikovosť svojich klientov na základe bohatej sady dát (vašich aj externých),
  • znížite priemernú dobu prípravy bankárov na jeden prípad – budú si sami môcť triediť informácie podľa svojich marketingových a obchodných priorít,
  • získate kompletný profil firemného klienta hneď na pár kliknutí; nebudete si musieť dohľadávať aktuálne informácie v registri a na Google,
  • zvládnete zacieliť na mikrosegmenty klientov s rovnakými potrebami a podobným životným cyklom firmy,
  • budete môcť kreatívne vytvárať mikrokampane, pretože si budete môcť komplexne profilovať svojich zákazníkov, teda aj vytvárať cieľové skupiny.
„Riešenie umožňuje pristupovať ku každému zákazníkovi personalizovane a podľa jeho potrieb. Tým sa zvyšuje jeho spokojnosť, lojalita a obchodný potenciál.“
Michal Kratochvíl, Innovation Director, Adastra

8x

vyššia produktivita pracovníkov obsluhy u
nášho prvého produkčného nasadenia

3x

vyššia kvalita kontaktov,
zatiaľ čo target list sa zmenšil na tretinu

Ukážka riešenia – vizualizácie, smart dáta

Informácie o svojich zákazníkoch aj prospektoch máte k dispozícii takmer okamžite, ako dorazia do banky. Na aktuálne dianie vašich firiem môžete okamžite zareagovať rôznymi komunikačnými kanálmi. Typy informácií, ktoré chcete sledovať, si môže každý používateľ individuálne nastavovať a meniť.

Pre plánované oslovenie si môžete medzi zákazníkmi vyberať podľa rôznych kritérií, ktoré kombinujú charakteristiky firiem ako z interných dát, tak externých informácií alebo podľa zaradenia do rôznych skupín vhodných na oslovenie.

Do špecifickej kampane si môžete vybrať na oslovenie špecifický mikrosegment. A to vrátane všetkých tokov jeho finančných prostriedkov za rôzne obdobia a podľa rôznych kritérií.

Svojich zákazníkov môžete hodnotiť aj podľa väzieb na ich obchodných partnerov či dodávateľov. Vďaka tomu môžete spoznať aj vašich potenciálnych klientov.

Každého klienta si môžete preveriť na aktuálne informácie. Patria k nim predovšetkým rôzne finančné ukazovatele za rôzne obdobia vrátane indikácií rastu a poklesu.

Môžete sa zamerať aj na špecifický druh informácií, ako sú nehnuteľnosti či vozový park. A sledovať, ako obmieňa.

Naše prípadové štúdie

Ľuboslav Gabaľ
Business development director-international