Data Science a pokročilá analytika

Algoritmy pre machine learning vedia detekovať slabé miesta vo výrobnom procese aj nekalé konanie klientov. Vy tak získate až desaťkrát úspešnejšie kampane a rozšírite svoju cieľovú skupinu.

Mám záujem

Dôverujú nám tí najlepší

Vaše dáta sú kľúčom k ďalšiemu rozvoju firmy v digitálnej ére

Pokročilá analytika vám pomôže získať napr. informácie, s akou pravdepodobnosťou budú vaši klienti ochotní kupovať ďalšie produkty a služby, o aké služby by mohli mať záujem alebo ako sa pohybujú na webových stránkach a mobilných aplikáciách. Algoritmy pre machine learning potom vedia detekovať slabé miesta vo výrobnom procese či nekalé konanie klientov.

Vďaka integrácii a spracovaniu rôznych zdrojov dát vieme pripraviť bohatšie modely predikcie či výstižnejšiu segmentáciu. Zameriavame sa na aktuálne obchodné problémy, potreby a výzvy.

Sledujeme súčasné trendy a hľadáme spôsoby, ako ich využiť pre lepšiu znalosť zákazníka, pre personalizované interakcie na základe detekcie zákazníckych potrieb (a tým aj lepšie reakcie pre udržanie zákazníka, budovanie jeho lojality, poskytovanie servisu), pre efektívnejšie procesy vo vnútri organizácie a pod.

Naše analýzy musia mať zmysel a poslanie. Veľké dáta vyhodnocujeme nielen osvedčenými tradičnými prístupmi (vytvárame matematicko-štatistické modely), ale aj modernými technikami strojového učenia (machine learning), hlbokého učenia (deep learning) a textovou analytikou (NLP).

10x

úspešnejšia cielená kampaň, než pri použití štandardných
postupov bez využitia textovej analytiky

10x

sa zväčšila cieľová skupina oslovovaná správnou
reklamou v online médiách

Premeňte dáta na biznisovú hodnotu.
Náš tím vám na mieru:

ikona_red_outline1-61

Pripraví predikčné modely z historických údajov

ikona_red_outline2-53

Navrhne využitie dát generovaných v reálnom čase

ikona_red_outline3-31

Pomôže nájsť pridanú hodnotu v doposiaľ nevyužívaných dátach a mnoho ďalšieho

Typy úloh v Data Science

Poznanie zákazníka

 • popíšeme vlastnosti a správanie zákazníkov
 • identifikujeme ich potreby
 • odvodíme nové informácie
 • rozpoznáme typické vzory
 • vytvoríme spúšťače udalostí

Predikcia

 • predikujeme, s akou pravdepodobnosťou dôjde k nejakej udalosti, napr.
 • zákazník klikne na vašu reklamu
 • aký bude počet porúch na výrobnej linke

Segmentácia cieľových skupín

Vytvárame skupiny – segmenty s podobnými zákazníkmi tak, aby sa zároveň tieto segmenty od seba významne odlišovali

Analýza textu

 • z rôznych textových zdrojov:
 • platieb – kategorizácia bankových transakcií
 • e-mailov – ich rozdelenie do skupín
 • poznámok – identifikácia hlavného obsahu

Analýza semi a neštruktúrovaných dát

 • spracovávame a analyzujeme logy, senzorické, telemetrické a lokačné dáta
 • vieme obohatiť vaše dáta a analýzy o externé zdroje a open data

Analýza geolokačných dát

 • analýzy obohacujeme o ďalšie lokačné údaje pre výpočet:
 • dojazdovej vzdialenosti
 • najbližšej predajne
 • optimálneho rozmiestnenia pobočiek
 • dostupnosti komunikačných sietí

Odporúčanie produktu – rekomendácia

Z dát o zákazníckom správaní, aktivitách, preferenciách odvodzujeme, čo by si vybraný zákazník mohol priať na báze podobnosti s inými zákazníkmi (pattern analysis)

Webová analytika

 • vyťažíme vaše dáta z webu a digitálnych kanálov
 • vyhodnotíme ich prínos pre predaj
 • zapojíme ich do 360° pohľadu na zákazníka a ďalších analýz

Naše prípadové štúdie

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Ľuboslav Gabaľ
Business development director-international