Data Governance

Až polovici firiem chýbajú pravidlá pre prácu s dátami. Pritom prienik dát s firemnou stratégiou je pre bezpečnú a hladkú prevádzku spoločnosti absolútne nevyhnutný. Pokiaľ totiž neriadite svoje dáta, riadi dáta vás.

Mám záujem

Dôverujú nám tí najlepší

Prienik dát s firemnou stratégiou je pre hladkú prevádzku spoločnosti nevyhnutný

…a nevypláca sa ho podceňovať.

Dáta Governance – teda plánovanie, dohľad a kontrola nad správou a využitím firemných dát – je dlhodobý, opakujúci sa proces. Zaistíme pre vás komplexný pohľad na dáta a ich správu.

 • spájame oblasti Data Governance a dátovej kvality do jedného celku
 • umožňujeme rýchlu implementáciu osvedčených postupov, konceptov a podporných nástrojov
 • pravidelne revidujeme vašu súčasnú Data Governance s cieľom nájsť kroky na zlepšenie

Spoznávate sa v týchto dôvodoch našich klientov, prečo sa pustili do Data Governance?

 • Neveríte číslam vo vašom reportingu, pretože neviete, odkiaľ a aké dáta do neho vstupujú?
 • Chápe produkt inak obchodné, marketingové aj finančné oddelenie?
 • Nedokážete jednoznačne identifikovať vášho zákazníka?
 • Nemáte zjednotené číselníky a neviete, kto je za ich nastavenie a aktuálnosť zodpovedný?
 • Máte toľko dát, na toľkých rôznych miestach, že ani neviete, kde čo máte?
 • Tušíte potenciál vašich dát, ale pripadá vám, že ho vo firme neviete využiť?

44 %

spoločností nemá žiadne formálne zásady pre riadenie dát

1/2

polovica z nich neuvažuje o tom, že by sa v nasledujúcich rokoch
oblasťou Data Governance zaoberala

Ak nie je jasné, kto dáta vo firme konzumuje a kto zodpovedá za ich kvalitu a správu, budú ležať ladom

 • Spoločne nastavíme zodpovednosti pre ich správu, zodpovednosti naprieč organizáciou, prístupy pre oprávnených konzumentov dát a v neposlednej miere aj auditovateľnosť celého procesu správy dát.

 

 • Získame presný pohľad na to, kto kvalitné dáta skutočne potrebuje a má teda najväčší záujem na zlepšení ich kvality. V priebehu procesu analýzy vzniknú aj nové role, napríklad data steward, ktorý bude presadzovať zásady a procesy Data Governance.

 

 • Posledným kľúčovým faktorom pre úspešné a dlhodobo fungujúce nastavenie procesu je podpora manažmentu. Samotní používatelia a pracovníci IT oddelení spolu s platformou pre túto rolu nestačia.

Data Quality Fabric od Ataccamy

Technologické návrhy Data Quality Fabric totiž používajú alebo znovu používajú už existujúcu integráciu dát a kombinujú rôzne štýly integrácie dát. Navyše vie využívať schopnosti, zručnosti a technológie súčasných dátových centier, Data Lakes a dátových skladov a zároveň zavádzať nové prístupy a nástroje.

Pri zavádzaní Data Governance sa snažíme eliminovať zbytočnú byrokraciu a namiesto toho naopak umožniť, aby definované a zhromažďované metadáta boli zároveň prakticky použiteľné. Využívame pri tom osvedčené nástroje platformy Ataccama ONE, ktorej celostný prístup k tejto problematike je okrem iného pravidelne oceňovaný aj spoločnosťou Gartner v rámci nimi zostavovaných Magických kvadrantov v oblastiach Dátovej kvality a Master Data Managementu.

Komplexný otvorený prístup k dátam používaný v rámci platformy Ataccama ONE ide ruka v ruke s novo pomenovanými trendmi. Platformu tak možno považovať za reprezentanta inovatívneho prístupu k dátovému manažmentu – tzv. Data Quality Fabric.

Podľa najnovšieho prieskumu „Gartner Top 10 Data and Analytics Trends for 2021“ Data Quality Fabric

30 %

skracuje dobu nasadenia

70 %

skracuje údržbu

30 %

skracuje dobu potrebnú pre integráciu dát

Zaoberáme sa kvalitou dát

Sústredíme sa aj na dátovú kvalitu – číselníky, pravidlá pre automatizované čistenie dát, master a referenčné dáta, dátové katalógy, metadáta a oveľa viac. Už len preto, že sme stáli pri zrode dátových skladov a dáta, ich ukladanie, spracovanie, analýza, reporting a najlepšie využitie na rast biznisu našich zákazníkov stále považujeme za kľúčové.

ikona_red_13

Dátová kvalita

 • Data profiling
 • Čistenie dát a ich transformácia
 • Automatizované pravidlá dátovej kvality
 • Meranie a monitoring dátovej kvality
ikona_red_outline2-40

Master Data Management (MDM)

 • Zlatý alebo Master záznam
 • Referenčné údaje
 • Číselníky
 • Dátové katalógy
ikona_red_outline1-90

Metadata

 • Definícia biznisových pojmov a vzťahov medzi nimi
 • Vlastníci dát a dáta stewardi
 • Dátové politiky

Začíname s Data Governance Assessmentom

Pomocou metodológie 4P v kombinácii s metódou DAMA DMBOK pripravíme AS-IS assessment, na základe ktorého nastavíme TO-BE procesy. Výsledkom je roadmapa, ako u konkrétneho zákazníka Data Governance optimálne implementovať. Často takto pracujeme aj u zákazníkov, ktorí Data Governance už nejakým spôsobom nastavenú majú a používajú aj niektorý zo softvérových nástrojov pre Data Governance. Ale aj napriek tomu Data Governance nefunguje. Príčinou nie je samotný nástroj, ale procesy, ľudia, postupy.

Ovládame celý rad softvérových nástrojov pre Data Governance

Riešenie najčastejšie navrhujeme a dodávame na osvedčených technológiách českej spoločnosti Ataccama, ktorá si už niekoľko rokov udržuje vysoké hodnotenie v Magických kvadrantoch zostavovaných spoločnosťou Gartner (v MDM aj dátovej kvalite). Ale poznáme aj iných významných hráčov.

Ataccama

Máme za sebou úspešné Data Governance projekty

Pomôžeme s prípravou metodiky, nastavením procesov, správou rizík, vlastným návrhom a zavedením Data Governance nástrojov. Všetko s vysokou mierou automatizácie. Prevedieme vás celým procesom, navrhneme najvhodnejšie postupy a pomôžeme vám premietnuť nový prístup do existujúcich procesov organizácie.

Začnite riadiť svoje dáta, aby dáta neriadili vás

Ak to neurobíte, môžete sa dostať do situácie, keď vy nebudete riadiť svoje dáta, ale dáta budú riadiť vás a vašu firmu. A pokiaľ sú dáta nekvalitné, firma bude ľahko podliehať rizikovým faktorom.

Nastáva čas na zavedenie Data Governance

Data Governance je súbor zásad, politík a procesov zavedených organizáciou, ktoré zaisťujú dostupnosť, kvalitu a bezpečnosť dát pre svojich konzumentov v danej organizácii. To, že zbierate dáta, ešte neznamená, že sú tieto dáta použiteľné a dostupné. Navyše dátové prostredia sú v organizáciách veľmi často zložité, takže bez správne nastavených procesov, automatických kontrolných mechanizmov a špecializovaných nástrojov býva zložité a časovo náročné porozumieť stavu dát a efektívne s nimi ďalej pracovať.

Naše prípadové štúdie

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Ľuboslav Gabaľ
Business development director-international