Dátové sklady

S pomocou pokročilých analytikov, strojového učenia a AI zabezpečíte to najcennejšie, čo máte – firemné dáta. Štruktúrovane, rýchlo a efektívne.

Mám záujem

DWH od Adastry

Naša architektúra DWH vždy zodpovedá tým najnovším trendom a poskytuje zrozumiteľné informácie rôznym skupinám používateľov na rôzne účely. Umožňuje im pravidelný reporting aj flexibilný ad-hoc reporting a analýzu. Využíva znalosti a skúsenosti z mnohých projektov budovania dátových skladov v rôznych organizáciách. V neposlednom rade pomáha firmám vychovať vlastných DWH expertov, ktorí sa budú starať o efektívne využívanie dodaného riešenia.

Naše riešenie DWH obsahuje

  • Dátovú integráciu – zaistíme zber a konsolidáciu dát z rôznych dátových zdrojov.
  • Dátové úložisko – nastavíme vám optimálne skladovanie potrebných dát aj ich využitie.
  • Metadatové úložisko – prepojíme informácie o dátach pre ich efektívnejšie využitie.

Nad samotným DWH môžete postaviť ďalšie dve vrstvy

  • Business Intelligence – slúži na analýzu dát a tvorbu reportov. Ďalej vám umožní vizualizáciu dát, self-service Business Intelligence, meranie výkonnosti, mobilné Business Intelligence, prediktívne analýzy, data mining a ďalšie.
  • Aplikácie – môžete využiť napríklad na riadenie kampaní, detekciu podvodov, riadenie rizík, vymáhanie, schvaľovanie žiadostí atď.

Najnovšie trendy v DWH

Hlavné komponenty DWH od Adastry sú nezávislé od konkrétnych technológií

  • Technológia a architektúra big dát sa stáva v prípade využívania Business Intelligence mainstreamovou alternatívou ku klasickým databázam.

 

  • Technológia využitia prirodzeného jazyka a streamovania dát výrazne rastie a premieňa trh.

 

  • Väčšina organizácií presúva postupne všetky kritické dáta aj aplikácie do Cloudu.

59 %

firiem využívalo v roku 2018 Big Data (v roku 2015 to bolo len 17 %)

o 50 %

kratšia je v IKEA doba vyhľadávania údajov k tovaru po zavedení nového dátového skladu

sekundy

trvá zamestnancom dohľadať účtenky v troch rôznych systémoch – predtým to boli minúty

Naše prípadové štúdie

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Ľuboslav Gabaľ
Business development director-international