Master Data Management

Jedna verzia pravdy pre všetkých užívateľov.

Master Data Management vaše dáta identifikuje, vyčistí, konsoliduje.

Mám záujem

Kedy využijete Master Data Management

ikona_red_outline3-20

Zmätok v dátach

Musíte hľadať kontaktné údaje klienta vo viacerých systémoch? Riešite problémy spôsobené rozdielnym kódovaním jedného produktu? Sťažujú sa vaši klienti, že ich opakovane kontaktujete s rovnakou ponukou?

ikona_red_outline2-39

Indetifikácia dát

Skúste sa zamerať na svoje kľúčové dáta a zahájte iniciatívu MDM, ktorá vám pomôže identifikovať kľúčové dáta, zmapovať ich získavanie, spracovanie a používanie v rámci organizácie.

ikona_red_28

Úprava procesov a ICT architektúry

Výsledkom bude súbor opatrení na úrovni procesov a návrhy na úpravu ICT architektúry. Tieto opatrenia vám pomôžu mať všetky kľúčové dáta v požadovanej kvalite na jednom mieste a v požadovanom čase, takže budú pripravené na použitie vo vašich obchodných procesoch.

Ako zaviesť Master Data Management

Majte pripravené konkrétne procesy a metodiky, ktoré koncovému užívateľovi používanie nového systému čo najviac uľahčia a naučia ho správne a efektívne používať kľúčové dáta, ktoré systém spravuje.

Identifikácia a analýza kľúčových dát

Základom pre úspešné naštartovanie a následne aj priebeh a doručenie MDM riešenia do vašej organizácie je identifikácia kľúčových obchodných dát, ich zhodnotenie z pohľadu dátovej kvality a dostupnosti v obchodných procesoch, ktoré dáta aktívne využívajú.

Táto aktivita musí prebiehať v úzkej spolupráci s biznis používateľmi, ktorí poznajú všetky procesy a sú schopní aktívne pomôcť pri odhaľovaní slabých miest v získavaní, spracovávaní a používaní dát.

Revízia architektúry

ICT architektúra organizácie vzniká a rastie postupne s rastúcimi nárokmi biznisu na automatizáciu práce s dátami. Pri jej budovaní zvyčajne dochádza k mnohým kompromisom a z tohto pohľadu je potrebné zhodnotiť aj vhodnosť tej ktorej architektúry pre implementáciu MDM riešenia.

Naším cieľom nie je navrhnúť ideálnu architektúru, ktorú je nereálne implementovať, ale priniesť sadu odporúčaní, ako postupnými krokmi dôjsť k riešeniu, ktoré bude spĺňať všetky nároky, ktoré biznis na MDM riešenie kladie.

Návrh vhodného riešenia

Na základe identifikácie kľúčových dát a zmapovania existujúcej architektúry zákazníka navrhneme spôsob implementácie riešenia MDM.

Budú definované pravidlá pre čistenie dát, pravidlá pre ich konsolidáciu a metriky, ktoré sledujú dátovú kvalitu kľúčových dát a umožňujú jej vyhodnocovanie v čase. Malo ísť o priebežnú iniciatívu, ktorá musí reagovať na aktuálne potreby užívateľov a stav spravovaných dát.

Naše prípadové štúdie

Inšpirujte sa na našom blogu

Chat GPT vo Verejnej správe. Fikcia alebo realita? Odpoveď sa skrýva v dátach

Jarná Itapa je najväčšia IT konferencia na Slovensku, ktorá sa venuje štátnemu IT a digitalizácii slovenského zdravotníctva. Sme radi, že sme mali na nej...

Read more

Marius Maslo (CEO Adastra SK): Umelá inteligencia je našim spoločníkom už dlhý čas, no v posledných mesiacoch sme začali jej využitie vnímať viac vďaka AI nástroju ChatGPT

Umelá inteligencia (AI) je fenomén, ktorý nás v súčasnosti obklopuje viac, než si uvedomujeme. S rýchlym pokrokom v oblasti technológií sa často spája obava...

Read more

Ako zapojiť chatGPT do vášho biznisu a urobiť z neho dokonalého asistenta pre zamestnancov aj zákazníkov

Buďte medzi prvými, ktorí začnú využívať potenciál generatívnej umelej inteligencie chatGPT na maximum

Read more

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Ľuboslav Gabaľ
Business development director-international