DWH Framework

Mapujte existujúce transformačné a integračných procesy a nastavujte nové uprostred Microsoft SQL Server a Microsoft Azure Data Platform.

Stavajte na definičných metadátach, budujte, migrujte či upgradujte existujúci dátový sklad rýchlo, efektívne, automatizovane, s vašou minimálnou súčinnosťou.

Mám záujem

Dôverujú nám tí najlepší

DWH Framework = štandardy + best-practices v oblasti ETL

Stop kreativite v ETL

DWH Framework zjednotí a sprehľadní dátové toky vo vašej organizácii. Už žiadna kreativita v kódovaní ETL procesov, už žiadne neznáme dátové toky, už žiadny programátorský rukopis.

Procesy definované metadátami

DWH Framework prevádza či nastavuje všetky ETL procesy pomocou preddefinovaných štandardizovaných rutín definovaných metadátami.

Štandardizácia kódu

Vývojári a administrátori vďaka Adastra DWH Frameworku nepíšu priamo kód, len nastavujú metadáta a konfigurujú proces. Automaticky sa tak štandardizuje kód.

Na aké úlohy DWH Framework použijete

ikona_red_outline2-12

Pri budovaní nového dátového skladu na technológiách Microsoft

ikona_red_outline1-63

Pri inovácii dátového skladu postaveného na technológiách Microsoft

ikona_red_outline3-18

Pri migrácii dátového skladu v prostredí Microsoft (on-premise aj do cloudu)

ikona_red_outline1-39

Workflow a rozvrh pre spúšťanie ETL, validácia a notifikácia

ikona_red_outline1-95

Vývoj a automatizované dodanie ETL v Azure DevOps

ikona_red_outline1-36

Dokumentácia, data lineage, administrácia a monitoring

Metadata – kľúč k štandardizácii a efektívnemu vývoju

All-in-one riešenie

Pri inovácii dátového skladu postaveného na technológiách Microsoft.

Spoľahlivosť riešenia

Vďaka pravidlám dosahujete v oblasti ETL od začiatku vysokú kvalitu.

Rýchlosť nasadenia

Do 3 mesiacov od spustenia projektu máte spoľahlivé a funkčné riešenie bez vývojového úsilia.

Vysoká ROI

Ušetríte cez 2000 človekodní, ktoré by ste venovali mapovaniu ETL procesov.

Minimálne náklady

Významne znížite nároky na čas a úsilie pri vývoji a administrácii iných riešení.

Governancia

Prvý deň projektu viete, ako majú vyzerať vzory (patterny) a jednotlivé ETLka.

Naše prípadové štúdie

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Tomáš Olejár
Managing Consultant