Služby pre štátnu správu

Vybudujte s nami úrad, ktorý nie je zavalený prácou. Skráťte digitalizáciu z rokov na mesiace. Využite analýzu dát a Cloud na to, aby v Slovenskej republike obiehali dáta. Nie ľudia.

Mám záujem

Skráťte digitalizáciu z rokov na mesiace

Pre štátne firmy aj úrady zaisťujeme kompletné dátové služby: vstupné analýzy, vývoj riešení na mieru, zaškolenie zamestnancov a následný servis.

Výsledkom je vždy výkonná dátová a technologická infraštruktúra s chránenými dátami a možnosťou ďalšieho rozšírenia.

45+

projektov digitálnej transformácie (vrátane štátnej správy)

1 minúta

namiesto hodiny pri schvaľovaní žiadosti

350

dátových skladov za 25 rokov

90%

zníženie spotreby papiera naprieč celou organizáciou

Dátová platforma/dátový sklad

Získajte jedinú verziu pravdy

Konsolidujte všetky typy dát, ich spracovanie a využitie.

 • Získajte relevantné informácie pre užívateľov vo chvíli,
  kedy ich potrebujú a vo forme, v ktorej ich potrebujú
 • Získajte flexibilný a účinný ad-hoc reporting a analýzu
 • Získajte referenčnú architektúru Adastra DHW, ktorá je nezávislá na konkrétnych technológiách
 • Definujte metadáta pre generovanie dátových štruktúr a transformácií
 • Získajte šablóny pre generovanie skriptov
Postavte dátový sklad

Dátová analytika

Analyzujte existujúce dáta a využívajte ich na analytické účely

 • Získate základné ukazovatele
 • Výstupy, ako dáta ďalej prezentovať
 • Návrh riešenia s ohľadom na už využívané a existujúce technológie
Analyzujte svoje dáta

Data Governance

Definujte štandardy pre prácu s dátami vrátane auditu a monitoringu

Zaveďte procesy riadenia dátovej architektúry. Získajte nástroje pre prácu s dátami vrátane napojenia reportovacích nástrojov do dátovej platformy.

 • Opravujte dáta v zdrojových systémoch a na dátovej platforme
 • Majte pod kontrolou kvalitu dát, kontrolujte a opravujte existujúce dáta
 • Monitorujte incidenty
Majte dáta pod kontrolou

Dynatrace

Dynatrace: zaistite prevádzku úradu bez výpadkov

Nástroj, ktorý dáva štátnej správe do rúk nástroj pre komplexný dohľad nad IT ekosystémom, s ktorým problémy (vrátane príčin) odhalia skôr, než na ne príde sám užívateľ.

Systémy a aplikácie v štátnej správe sú stále viac prepojené a automatizované. Vzájomne si vymieňajú dáta, napríklad aj v rámci cloudových technológií.

Práve preto je čoraz dôležitejšie mať spoľahlivú platformu pre monitoring aplikácií. Dynatrácia monitoruje infraštruktúru, čiastkovú aplikáciu či databázu. Zároveň sleduje užívateľskú skúsenosť občanov alebo zamestnancov rôznych inštitúcií a úradov, ktorí s aplikáciami pracujú.

 • Zrýchlite nápravu incidentov
 • Získajte implementáciu, integráciu, školenie užívateľov aj lokálnu podporu
 • Nasadenie zvládneme za niekoľko hodín
Detaily platformy Dynatrace

Naše prípadové štúdie

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Martin Obetko
Managing Consultant