Telco

Budúcnosť (nielen) telekomunikačných spoločností leží v dátach. Staňte sa dátovo riadenou firmou, maximalizujte zisk, minimalizujte riziká. Dokonalé využitie dát – to bude vaša konkurenčná výhoda.

Mám záujem

Dôverujú nám tí najlepší

Dáta ako ústredná sila

So vstupom IoT a umelej inteligencie do sveta telekomunikácií sa otvára celý rad príležitostí. Pomôžeme vám ich využiť.

Naše riešenie pre telekomunikácie

Dáta vám umožnia byť o krok vpred pred konkurenciou. Vďaka dátam dokážete lepšie pochopiť potreby zákazníkov a ponúknuť im presne to, čo chcú.

Umelá inteligencia vám pomôže nájsť skryté príležitosti, automatizovať procesy a robiť veci ešte rýchlejšie a efektívnejšie. Toto je jednoducho ten správny mix, ktorý vám pomôže rásť a získavať spokojných zákazníkov.

Optimalizácia

Large-scale optimalizačná platforma Optimus pre širokú škálu operácií v dynamicky sa meniacom prostredí – zvýšite využitie ľudských, fyzických aj virtuálnych zdrojov.

VIAC

Detekcia anomálií

Anomaly Detection Framework využíva umelú inteligenciu na detekciu anomálií, podozrivých akcií, udalostí a nežiaduceho správania v rozsiahlych a komplexných dátach a v reálnom čase.

VIAC

Detekcia fraudov s využitím Machine Learning

Machine Learning Fraud Detection System funguje ako dynamická detekcia podvodného správania. Doplní vaše existujúce línie obrany a pomôže vám identifikovať nové typy podvodov.

VIAC

Automatické spracovanie zákazníckych otázok

Inteligentná platforma na porozumenie textu, extrakciu dát a spracovanie odpovedí zákazníkom.

VIAC

o 90 %

rýchlejšia identifikácia a riešenie problémov

1 rok

návratnosť investície

o 30 %

menej podvodov vďaka detekcii fraudov pomocou umelej inteligencie

10 měsíců

trvala migrácia dočasného reportingu

Churnový model

Odchod zákazníkov plne pod kontrolou

S problematikou churnových modelov máme skúsenosti z domény retailu, bankovníctva, služieb a telekomunikácií (vrátane skúsenosti s modelmi, predpovedajúcimi churn prípojok fixného internetu telekomunikačného operátora).

Efektívny proces riadenia odchodu (churnu) zákazníkov je dobrým nástrojom na zvýšenie celkovej ziskovosti firmy. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné pochopiť hodnotu zákazníka, jeho preferencie a motiváciu a tiež správne náklady na retenciu.

Churn model predstavuje prvý model, ktorý vydefinuje prvú sadu atribútov, ktoré následne vytvoria dátovú základu (datamart).

Realizácia a konečný stav atribútov je závislý od presného stavu súčasných dát v DWH. Faktory, ktoré ovplyvnia finálnu podobu sú:

 

  • Dostupnosť dát: existencia dát v dátovom sklade v požadovanom objeme, pre dostatočný počet zákazníkov.
  • Kvalita dát: sú dáta úplné? Existujú výpadky údajov pre niektoré obdobia? Majú dáta vysoké množstvo chýbajúcich hodnôt, nesprávne formáty a pod.?
  • Čerstvosť dát: s akým oneskorením sú dáta v DWH aktualizované?
  • História: dostatočná história v požadovanej časovej granularite + historizácia zmien.
  • Možnosť konsolidácie: prepojenie jednotlivých dátových objektov – tabuliek pomocou jednoznačných kľúčov.

Prediktívne modely

Vytvárajte klientom ponuky na mieru a zvyšujte konverziu

Prediktívne modely (Propensity to buy – PtB) priraďujú zákazníkovi pravdepodobnosť kúpy/aktivácie určitého produktu.

Na základe PtB modelov môžu firmy vytvárať personalizované ponuky pre klientov, ktoré sú pre nich relevantné, zvyšujú zákaznícku spokojnosť a lojalitu.

Vďaka PtB modelom rastie úspešnosť (conversion rate) ponúk a tým aj zisk celej aktivity.

Efektívny lead management

Digitálny onboarding a digitálne overenie totožnosti

90% presnosť dát získaných z rôznych obrazových formátov

Uzatvárajte zmluvy so zákazníkmi online a za pár minút: digitálny onboarding je rýchly, zákazník dostane obratom odpoveď aj rozhodnutie. Zároveň získate ďalšie dáta a vysoko konverzný komunikačný kanál pre váš marketing.

Ukladajte klientske údaje jediným kliknutím: už žiadne prepisovanie údajov z občianskeho preukazu alebo iného dokladu do firemných systémov.

S naším riešením na overovanie totožnosti s využitím AI preukaz stačí naskenovať alebo odfotiť na mobil a jediným kliknutím údaje z dokladu odoslať do firemných systémov.

  • overujte dáta a predchádzajte tak podvodom
  • dokumenty zákazníkov spracujte rýchlo a efektívne
  • minimalizujte náklady a reakčnú dobu
  • redukujte manuálnu prácu a znížite chybovosť
Automatizujte zákaznícky servis a spracovanie dokumentov

Dátová platforma

Spracovávajte rôzne zdroje dát, batchovo alebo real-time

Spracovávajte, analyzujte a spravujte obrovské objemy dát na dobre postavených dátových platformách.

Získavajte cenné informácie, optimalizujte služby, identifikujte trendy a zlepšite rozhodovanie v organizácii aj smerom k zákazníkom.

Staviame cloudové, on-premise aj hybridné platformy.

Venujeme sa tiež aplikačnému vývoju (frontendovému aj backendovému).

Cloudové riešenia

Customer Value Management

Pracujte efektívne s CLV na základe dát

Pomáhame organizáciám efektívne pracovať s celoživotnou hodnotou zákazníka.

A to prostredníctvom nastavenia alebo optimalizácie procesov Customer Value Management (CLV) alebo vyladenia PtB a ďalších štatistických modelov.

Urobte z leadov objednávky

Naše prípadové štúdie

Slovak Telekom digitalizoval svoje retail procesy pomocou jedného zariadenia

Adastra implementovala riešenie digitalizácie pobočiek Slovak Telekomu na Slovensku v partnerstve so spoločnosťami ELCOM a Proboston Creative. Zariadenie umožňujuje zobrazovanie ponúk, Next Best Action a bezpapierový elektronický podpis s biometriou.

Read more

Radi sa s vami nezáväzne stretneme

Tomáš Synek
Business development director