Zákaznícka skúsenosť

Zákaznícka skúsenosť nie je len set akcií

Mám záujem

Dôverujú nám tí najlepší

Výhody, ktoré prinášame našim klientom

Online konkurencia je tvrdá vo všetkých sektoroch. Preto vaša online prítomnosť musí byť v súlade s vašimi obchodnými cieľmi, značkou a setom technologíí a zároveň poskytovať vašim klientom a zákazníkom čo najplynulejšie online prostredie.

Buďte tam, kde sú vaši zákazníci

Na správnom mieste, v správnom čase.

Synchronizujte komunikáciu naprieč všetkými kanálmi

Používajte tradičné aj digitálne komunikačné kanály.

Poskytnite relevantnú ponuku

Zmapujte všetky potreby vašich zákazníkov.

Naši partneri

Customer Experience (CX)

Naše riešenia na zlepšenie zákazníckej skúsenosti.

Bloomreach

Platforma vytvorená pre obchod vnáša do zákazníckych skúseností neobmedzenú relevanciu, personalizáciu a hodnotu a robí to šialene rýchlo.

Read more

Smart Prioritization Engine

Automaticky spracuje dáta klienta a v priebehu milisekúnd navrhne najvhodnejšiu ponuku.

Read more

Omnichannel komunikácia

Prepojte všetky svoje kanály a komunikujte so svojimi zákazníkmi efektívne – online aj offline.

Read more

User Experience / User Interface

Zvýšte produktivitu a vylepšite svoje vzťahy so zákazníkmi vďaka najnovšiemu dizajnu UX/UI.

Read more

Kreatívne poradenstvo

Vaša strategická, kreatívna a antistresová agentúra postavená na potrebách našich zákazníkov.

Read more

Virtuloc

Zrýchlite svoj predaj s novým spôsobom digitálnej komunikácie. Pozvite svojich zákazníkov a partnerov, aby sa virtuálne stretli, podpísali zmluvy alebo predstavili nové produkty.

Read more

ATTACHTAP

Attachtap je nová generácia virtuálnych vizitiek, ktorá plnohodnotne nahrádza papierové vizitky

Read more

Smart Prioritization Engine
(SPE)

Nástroj SPE. Automaticky spracuje dáta klienta a v priebehu milisekúnd navrhne najvhodnejšiu ponuku.

Hlavné výhody

Zvýšenie miery odozvy a zapojenia zákazníkov

Zníženie marketingových nákladov

Zvýšenie príjmov

Prináša najvyššiu obchodnú hodnotu

Vylepšite svoje riešenie na správu kampaní pomocou nástroja SPE.

Ponúka výrobok, službu alebo starostlivosť o klienta, ktorá má najvyššiu pravdepodobnosť realizácie a prináša spoločnosti najvyššiu obchodnú hodnotu.

Ponúka výpočty v reálnom čase, integráciu naprieč kanálmi a vytvára prichádzajúce kampane s vysokou mierou konverzie.

Vytváranie vysoko relevantných ponúk v priebehu milisekúnd

Nástroj SPE triedi zákazníkov podľa troch rôznych kritérií – potenciál predaja, úroveň uspokojenia potrieb a životná situácia.

Segmentácia vyhľadáva nakupujúcich zákazníkov, zákazníkov, u ktorých možno uplatniť upselling, určuje, či existuje neuspokojená potreba a tiež hodnotí závažnosť životnej situácie. Potom definujete svoje úkony v jednoduchom úložisku úkonov a nastavíte podmienky oprávnenosti.

Nástroj SPE vyhľadá najvhodnejšie ponuky pre tohto klienta v priebehu niekoľkých milisekúnd.

Popredný mobilný operátor predáva produkty a služby s aktiváciou na jedno kliknutie

Jeden z popredných mobilných operátorov v Európe chcel poskytnúť svojim zákazníkom, najlepšiu ponuku v reálnom čase a aktiváciu ponúkaných produktov alebo služieb jedným kliknutím prostredníctvom jedného centralizovaného nástroja.

Tento mobilný operátor nemal k dispozícii žiadny nástroj, ktorý by dokázal vypočítať, rozhodnúť alebo prioritizovať ponuky v reálnom čase.

Vďaka nástroju SPE vie táto telekomunikačná spoločnosť poskytovať svojim zákazníkom v reálnom čase najlepšie ponuky naprieč všetkými kanálmi.

Po zavedení SPE začala táto spoločnosť okamžite predávať svoje špecifické produkty a služby prostredníctvom aktivácie jedným kliknutím cez online kanály, čo predtým nebolo možné.

Omnichannel komunikácia

Prepojte všetky svoje kanály a komunikujte so svojimi zákazníkmi efektívne – online aj offline.

35%

zákazníkov očakáva, že dokáže kontaktovať toho istého pracovníka podpory rôznymi komunikačnými kanálmi.

64%

zákazníkov očakáva, že sa im bez ohľadu na zvolený komunikačný kanál dostane real-time podpora.

89%

zákazníkov zažíva frustráciu, keď musí svoj problém vysvetľovať znova a znova od začiatku rôznym ľuďom na zákazníckej podpore.

Čo komu a ako

Lámete si hlavu nad tým, komu doručovať aké oznámenie a akým kanálom?

Ozvite sa nám.

 • Zapojíme všetky komunikačné kanály: tradičné i digitálne.
 • Pre každého klienta a každý typ oznámenia vyberieme správny komunikačný kanál, a to na základe analýzy vašich veľkých dát. Ten môže byť pre rôznych klientov na rôznych kanáloch odlišný, líšia sa aj v priebehu ich životného cyklu alebo podľa aktuálnej ochoty inovovať a meniť zabehnuté postupy.
 • Zladíme komunikáciu naprieč všetkými kanálmi, umožníme ich rôznu súbežnú kombináciu či nadväzujúcu komunikáciu (pripomienky, edukáciu).

Naše skúsenosti z realizácie projektov v oblasti komunikácie ukazujú nasledovné:

 • Digitálne komunikačné kanály úplne zmenili spôsob, akým si klienti želajú byť s bankou či finančnou inštitúciou v kontakte. Často používajú odlišné kanály na zisťovanie informácií a na získanie nového produktu alebo uzatvorenie zmluvy.
 • Digitalizácia, paradoxne, nevedie k poklesu interakcií klientov, ale k ich nárastu.
 • Komunikačné kanály sa v priebehu životného cyklu zákazníka menia.
 • Komunikačné kanály nebežia vedľa seba, ale vzájomne sa dopĺňajú alebo na seba strategicky nadväzujú.
 • Digitálne kanály sú skvelým nástrojom pre edukáciu a udržanie klientov. Keď ponúknete súčasným klientom skvelý servis a informácie v ten správny moment a správnym kanálom, zvýšite ich lojalitu a stotožnenie sa klienta so značkou.

Chcete udržať krok s lídrami vo svojom odbore?

V starostlivosti o zákazníka bude zásadná transformácia firiem na omnichannel komunikáciu s real-time režimom. A tú v Adastre zvládame skvele. Podieľame sa nielen na implementácii komunikačných nástrojov, ale aj na tvorbe komunikačnej stratégie a scenárov.

Z vlastnej skúsenosti viete, že cesta zákazníka nie je jednoduchá, neprebieha lineárne. Často prepína medzi digitálnymi a tradičnými kanálmi. Efektívna stratégia stojí na rozpoznaní zákazníka v oboch typoch komunikácie (digitálnej i tradičnej) a skutočnej identifikácii jeho potrieb. Potom je už iba kúsok od pochopenia toho, ako so zákazníkom komunikovať.

 

Komunikácia so zákazníkom je dátovo veľmi objemná, a preto pre prácu využívame prostredie Big Data. To umožňuje všetku komunikáciu archivovať aj analyzovať. A tiež podporuje real-time komunikáciu, ktorá nám umožňuje spracovávať a vyhodnocovať informácie okamžite pri ich vzniku. Pre vybrané komunikačné scenáre zapájame aj umelú inteligenciu.

Klienti od firiem očakávajú:

 • Rýchlosť a flexibilitu, teda rýchle vybavenie požiadavky, rýchle reakcie a starostlivosť podľa ich skutočných potrieb.

 

 • Znalosť správania každého klienta, z čoho vyplývajú očakávania personalizovanej komunikácie (nie plošná predajná komunikácia).

 

 • Spoľahlivosť a transparentnosť vrátane proaktívneho prístupu zo strany firmy.

 

 • Interakciu a starostlivosť vychádzajúcu z personálnej komunikácie, empatie, jednoduchosti a prehľadnosti.

UX/UI

Zvýšte produktivitu a vylepšite svoje vzťahy so zákazníkmi vďaka najnovšiemu dizajnu UX/UI.

Vďaka rozšíreniu strímingových služieb a mobilných aplikácií si zákazníci nielen zvykli na užívateľsky jednoduché a dostupné služby, ale dnes ich priamo očakávajú. Digitálna transformácia ide ruka v ruke so zmenou zákazníckych požiadaviek a postupne zachvátila všetky odvetvia. To vedie k vzniku organizácií, ktoré dokážu čoraz pohotovejšie reagovať a v stredobode ich záujmu sú dáta.

Potreba užívateľsky prívetivého, no pritom komplexného rozhrania na webových stránkach rovnako ako aj v mobilných aplikáciách a dashboardoch rastie exponenciálne, keďže organizácie zisťujú, že vedie k vyššej spokojnosti zákazníkov a zároveň zvyšuje efektívnosť viacerých línií podnikania.

Vďaka nášmu digitálnemu partnerovi Proboston Vám ponúkame najmodernejšie riešenia (UX/UI) v oblasti užívateľskej skúsenosti a užívateľského rozhrania. Naši dizajnéri a vývojári budú úzko spolupracovať s Vaším tímom, aby sme lepšie pochopili hlavné ciele Vašej organizácie – či už ide o zvyšovanie efektívnosti výkazov z dodávateľského reťazca alebo nárast internetového predaja. Proboston Vám poskytne na mieru šité riešenie, ktoré sa bude vyznačovať nielen jednoduchosťou používania, ale súčasne bude využívať dáta pre jednoduchú merateľnosť úspešnosti a splnenie KPI.

Vizuálny dizajn

Esteticky pútavé prvky sú prispôsobené tak, aby boli v súlade s emóciami a vizuality vašej značky

Užívateľská prívetivosť

Stručná, ale komplexné platforma s marginálne krivkou učenia a exponenciálny efektivitou

Prístup založený na dátach

Využite dáta, ktoré získavate z užívateľského rozhrania od svojich zákazníkov, aby ste sa na ne pozreli novým pohľadom.

Naše prípadové štúdie

Slovak Telekom digitalizoval svoje retail procesy pomocou jedného zariadenia

Adastra implementovala riešenie digitalizácie pobočiek Slovak Telekomu na Slovensku v partnerstve so spoločnosťami ELCOM a Proboston Creative. Zariadenie umožňujuje zobrazovanie ponúk, Next Best Action a bezpapierový elektronický podpis s biometriou.

Read more

Pepper ako robotický bankový asistent v Tatra banke

Pepper slúži ako prvý kontaktný bod, ktorý privíta klientov v pobočkách a poskytne im rôzne typy služieb vďaka riešeniu vyvinutému spoločnosťou Adastra.

Read more

Inšpirujte sa na našom blogu

Chat GPT vo Verejnej správe. Fikcia alebo realita? Odpoveď sa skrýva v dátach

Jarná Itapa je najväčšia IT konferencia na Slovensku, ktorá sa venuje štátnemu IT a digitalizácii slovenského zdravotníctva. Sme radi, že sme mali na nej...

Read more

Marius Maslo (CEO Adastra SK): Umelá inteligencia je našim spoločníkom už dlhý čas, no v posledných mesiacoch sme začali jej využitie vnímať viac vďaka AI nástroju ChatGPT

Umelá inteligencia (AI) je fenomén, ktorý nás v súčasnosti obklopuje viac, než si uvedomujeme. S rýchlym pokrokom v oblasti technológií sa často spája obava...

Read more

Ako zapojiť chatGPT do vášho biznisu a urobiť z neho dokonalého asistenta pre zamestnancov aj zákazníkov

Buďte medzi prvými, ktorí začnú využívať potenciál generatívnej umelej inteligencie chatGPT na maximum

Read more