Bloomreach

Platforma vytvorená pre obchod vnáša do zákazníckych skúseností neobmedzenú relevanciu, personalizáciu a hodnotu a robí to šialene rýchlo. Riešenie Bloomreach prináša na svojej platforme prístup zameraný na zákazníka spojený so silnou analýzou dát a možným zladením naprieč viacerými online aj offline kanálmi. Možnosť vidieť zákazníka zo všetkých uhlov pohľadu prináša veľkú pridanú hodnotu a vyššiu presnosť zacielenia na zákazníka.

Mám záujem

Dôverujú nám tí najlepší

Zákaznícke dáta v reálnom čase

Spolu s Bloomreach sme pre našich zákazníkov spustili niekoľko projektových kampaní rôzneho rozsahu a stali sme sa ich partnerom pri integrácii cloudového riešenia do ich systémov a služieb. V ponuke riešení nie sme zaujatí. Implementovali sme platformu Bloomreach ako samostatný kampaňový systém, doplnkový kampaňový systém alebo dokonca ako nástroj pre konkrétne prípady použitia (napríklad webtracking, spracovanie potenciálnych zákazníkov v reálnom čase atď.).

1 mesiac

do pozitívnej návratnosti investícií

Omnichannel orchestrácie online a offline kanálov

Potom, čo máte v platforme dáta o interakciách, je ďalšia analýza v reálnom čase a retargeting návštevníkov vykonávaná on-line pomocou komunikačných kanálov a celkového ekosystému pre správu kampaní. Platforma ponúka možnosť vidieť zákazníka zo všetkých uhlov pohľadu, ktoré prinášajú vyššiu presnosť pri zacielení. Automatizácia znamená, že sa vaši marketéri môžu sústrediť na obsah, a nie na realizáciu kampaní.

Platforma pre zákaznícku skúsenosť

Zákaznícka skúsenosť je stredobodom dnešného marketingu v elektronickom obchode. Keď privádzate návštevníkov na svoje webové stránky pomocou multichannel kampaní, mali by ste vyladiť aj svoju online prítomnosť. Optimalizácia webových stránok, odporúčanie produktov a predpovede zákazníkov v reálnom čase premení vašich návštevníkov v lojálnych zákazníkov.

Výhody správy viackanálových kampaní

  • navrhnutie x-sell a up-sell kampaní pre vyššie príjmy
  • zvýšenie predaja vďaka behaviorálnej segmentácii a personalizácii
  • optimalizácia nákladov na akvizíciu
  • zvýšenie užívateľskej skúsenosti
  • zvýšenie angažovanosti zákazníkov
  • Modely Propensity-to-buy
  • lepšie cielenie a relevantnejší obsah

Bloomreach je výkonnejší s ďalšími riešeniami

Výber správneho nástroja pre správu kampaní môže byť náročný proces. CRM healthcheck vám ponúka osvedčenú metodiku, ako formulovať výzvy, pochopiť situáciu AS-IS potenciálneho klienta, nájsť najvhodnejšie riešenie pre jeho potreby a navrhnúť mu iba moduly, ktoré v jeho súčasnej architektúre CRM chýba. Bloomreach je neoddeliteľnou súčasťou Customer value manažmentu, ktorý zaisťuje maximálnu ziskovosť kampaní. Bloomreach môžeme doplniť o pripravenú stratégiu o next best action. Tento engine automaticky spracováva klientské dáta, ponúka výpočty v reálnom čase, integráciu naprieč kanálmi a vytváranie vysoko konvertibilných prichádzajúcich kampaní. Zvyšuje pomer odozvy a zapojenie zákazníkov za zníženie marketingových nákladov a zvýšenie príjmov.

Prípadová štúdia

Maximalizácia potenciálu verejných webových stránok

Leading mobile provider sells products and services with one-click activation

Jedna z popredných bánk v strednej a východnej Európe mala produktovú stránku, kde si zákazníci mohli vypočítať hodnotu splátky úveru. Banka však nedokázala určiť identitu návštevníkov svojich webových stránok, a preto prichádzala o veľké množstvo potenciálnych obchodov.

 

Vďaka plaftorme Bloomreach teraz môže banka sledovať akúkoľvek interakciu na webe a priradiť ju ku konkrétnym zákazníkom, odosielať dáta do call centra v reálnom čase, personalizovať web na základe interných dát a správanie používateľov, vytvoriť relevantnú výzvu k akcii. Konverzný pomer u hypotekárnych produktov, pôžičiek a kreditných kariet bol 2,5-krát vyšší v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Naše prípadové štúdie

Kontaktujte nás

Tomáš Synek
Business development director